thông tin liên hệ

Địa Chỉ: Thanh Tùng- Thanh miện- Hải Dương
telephone number: 03203735618- 0918533388

Thứ Ba, 29 tháng 11, 2016

DŨNG SỸ DIỆT CHUỘT HỘP

Dũng sỹ diệt chuột hộp - sản phẩm tiêu dùng hàng đầu


DŨNG SỸ DIỆT CHUỘT TẤM

Nhà bạn có chuột, bạn ăn không ngon ngủ không yên với chúng?
Hãy để chúng tôi giải quyết!
Dũng sỹ diệt chuột tấm - chuyên bắt các loại chuột, con trùng, ruồi,..


DŨNG SỸ DIỆT CHUỘT HỘP CÓ MỒI

Keo dính chuột có mồi nhử đảm bảo chất lượng!
keo dính ruồi chất lương