thông tin liên hệ

Địa Chỉ: Thanh Tùng- Thanh miện- Hải Dương
telephone number: 03203735618- 0918533388

Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2018

DŨNG SỸ DIỆT CHUỘT - HÃY CHỌN GIÁ ĐÚNG


Dũng sĩ diệt chuột đã có mặt trên toàn quốc.
Mọi thông tin sản phẩm xin liên hệ:
SĐT: 02203735618
       0918533388
Mail: ctcnhhsxanphat@gmail.com
ĐC: Thanh Tùng - Thanh Miện - Hải Dương